0

มาร่วมเป็นครอบครัวกับเรา    บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค

ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน
เพื่อสร้างความมั่นคงวัฒนาถาวรให้กับประเทศ

สมัครงาน

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันรวมทั้งเครื่องสำอางและ เวชภัณฑ์ใกล้เคียง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ มรท. 8001 ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายอัตรา รายได้ตามความสามารถและประสบการณ์ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

1. ตำแหน่ง “วิศวกร” จำนวน 1 อัตรา 

 •  จบการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นไป สาขา เครื่องกลไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านไฟฟ้า ด้านระบบปรับอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์พัฒนาวิธีวิเคราะห์” จำนวน 1 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นไป สาขาเคมี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาจะได้รับการพิจารณาก่อน

3. ตำแหน่ง“นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา” ฝ่ายควบคุมคุณภาพ2 จำนวน 3 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ทำงานตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ จะได้รับพิจารณาก่อน

4. ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์” สอบเทียบและเครื่องมือวิเคราะห์ ฝ่ายประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา, สาขาเคมี, วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานสอบเทียบและเครื่องมือวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาก่อน

5. ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์” เครื่องสำอาง จำนวน 1 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นไป สาขา เครื่องสำอาง  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องสำอางจะได้รับการพิจารณาก่อน

6. ตำแหน่ง “พนักงาน” ระดับปฏิบัติการ จำนวนมาก 

 • จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
 • รับผู้มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามพื้นฐานการศึกษา

7. ตำแหน่ง “นักบริหาร (Production)”  จำนวน 1 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์, ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

8. ตำแหน่ง “นักบริหาร (Sale)”  จำนวน 2 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขาย ติดต่อร้านค้าต่างๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้

9. ตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์” ด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด ให้ข้อมูลลูกค้า OEM, จัดเตรียมเอกสารให้ลูกค้าในเครือ

10. ตำแหน่ง “พนักงาน” ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง(ช่างระบบปรับอากาศ)  จำนวน 1 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบปรับอากาศ หรือ ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาก่อน

11. ตำแหน่ง “พนักงาน” ระดับปฏิบัติการ  จำนวนมาก 

 • จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
 • รับผู้มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามพื้นฐานการศึกษา

วิธีการสมัครงาน