0

ZENZERA 200 SUSPENSION

ZENZERA 200 SUSPENSION


ZENZERA 200 SUSPENSION

ส่วนประกอบหลัก

Albendazole 

ชื่อผลิตภัณฑ์

ZENZERA 200 SUSPENSION

ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด


ประเภท

ยาน้ำ

ขนาดบรรจุ

6x6x10 ml

สรรพคุณ

ใช้ถ่ายพยาธิได้หลายชนิด ทั้งชนิดเดียว หรือหลายชนิดบนกัน ได้แก่ พยาธิเข็มหมุด พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ พยาธิตืดหมู พยาธิตืดวัว พยาธิเส้นด้าย  และสตองจิลอยดีส์

SKU
SKU-22ijg66imd22ijg66imd
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
1 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

ZIGA GAS

1 บาท