0

2 รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564

2 รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564


2021-09-21 10:56:09


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด  โดยเภสัชกรสมชัย  พิสพหุธาร  ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน  เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2564 จากนายอนุทิน   ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   โดยรางวัลที่ได้รับมีดังต่อไปนี้

1. สถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประเภท 3 ปี ติดต่อกัน

2. สถานประกอบการด้านอาหาร ประเภททั่วไป