null

0

 มอบเจลล้างมือหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลน้ำพุและวัดในพื้นที่

มอบเจลล้างมือหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลน้ำพุและวัดในพื้นที่


2021-02-09 16:28:09

วันพฤหัสบดีที่  14  มกราคม  2564 ผู้แทนบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด  ได้นำเจลล้างมือ  จำนวน  200  ลิตร  พร้อมภาชนะแบ่งบรรจุ  และหน้ากากอนามัย  ไปมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลน้ำพุ  เพื่อกระจายให้เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ใช้ปฏิบัติการเชิงรุกในการลงพื้นที่ชาวบ้าน  หมู่ 1 - 6  ตำบลน้ำพุ  เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโควิด-19    รวมทั้งนำมอบให้วัดในพื้นที่ตำบลน้ำพุ และใกล้เคียง จำนวน  125  ลิตร   ได้แก่  วัดหนองแช่เสา,  วัดหนองนางแพรว,  วัดน้ำพุไชยสิทธิ์, วัดมณีมงคล  และวัดหนองกระทุ่ม  เพื่อใช้ในกิจกรรมสงฆ์ต่อไป