0

“แรงงาน BLC ปันสุขในภาวะวิกฤตโควิดระลอก 3

“แรงงาน BLC ปันสุขในภาวะวิกฤตโควิดระลอก 3


2021-09-22 11:37:34

วันที่ 18 กันยายน 2564 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยระบบมาตรฐานแรงงานไทย คณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR) คณะกรรมการชมรม BLC TOBENUMBER ONE โดยตัวแทนบริษัทฯ นำ Mask น้ำดื่ม อาหารแห้ง ฯลฯ ที่พนักงานบริจาคร่วมโครงการ “แรงงาน BLC ปันสุขในภาวะวิกฤตโควิดระลอก 3” โดยตัวแทนบริษัท ไปมอบ ณ ศูนย์พักคอยชุมชนค่ายลูกเสือปิยมงคลแคมป์ (ทต.หินกอง), รพ.สนามวาสนาดี, รพ.สนามวัดเขาวัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการใช้ในศูนย์พักคอยชุมชนและโรงพยาบาลสนาม และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้