0

เทศกาลตรุษจีนประจำปี2564

เทศกาลตรุษจีนประจำปี2564


2021-02-17 11:15:14

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้บวงสรวงศาลพระพรหม และไหว้เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน