0

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องนอนให้กับศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลน้ำพุ

สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องนอนให้กับศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลน้ำพุ


2021-09-10 09:14:50

บริษัท บางกอกแล็ป  แอนด์  คอสเมติค   จำกัด   สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องนอนให้กับศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลน้ำพุ (วัดเขานกกระจิบ)  จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 9,000  บาท  ในการนี้ระบบมาตรฐานแรงงานไทย , คณะทำงานด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR)  , ชมรม BLC TO BE NUMBER ONE  พร้อมด้วยพนักงาน   ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม   มอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารจัดการใช้ในศูนย์พักคอยฯ ดังกล่าว