0

รร.บ้านชัฎเจริญ เยี่ยมชมดอกไม้

รร.บ้านชัฎเจริญ เยี่ยมชมดอกไม้


2021-03-24 16:30:56

???ในวันนี้ได้ต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จากโรงเรียนบ้านชัฎเจริญ เข้าเยี่ยมชมความสวยงามของต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อเป็นการเรียนรู้ประกอบการสอนเรื่องดอกไม้นอกห้องเรียน ในวิชาศิลปะ เพื่อให้น้องๆได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น???