0

มอบเงินบริจาค 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสร้างห้อง ICU หอผู้ป่วย RCU ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

มอบเงินบริจาค 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสร้างห้อง ICU หอผู้ป่วย RCU ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี


2021-07-08 10:12:56

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564  บริษัท  บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค  จำกัด  โดยเภสัชกรศุภชัยสายบัว ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนสร้างห้อง ICU หอผู้ป่วย RCU ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี