0

บริจาคโลหิตประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

บริจาคโลหิตประจำปี 2564 ครั้งที่ 1


2021-04-17 16:27:50

ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก