0

ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา

ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา


2021-08-18 16:57:05

ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา, หลอดไฟ, ผ้าอาบน้ำฝน , และเครื่องสังฆทาน ฯลฯ แด่พระภิกษุสงฆ์  ณ วัดหนองแช่เสา  ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา