0

ผู้จัดจำหน่าย

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เป็นผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำ มีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่ได้รับมอบสิทธิ์อย่างเป็นทางการคือ

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด


เลขที่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-6139758-9
แฟกซ์ : 02-2155747 www.bangkokdrug.com
Email : marketting@bangkokdrug.com

บริษัท บีรีช (ประเทศไทย) จำกัด


เลขที่ 48 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-6139243-4, 02-6139993-4
แฟกซ์ : 02-6139751 www.berichthailand.com
Email : enquiry@berichthailand.com

บริษัท ฟาร์มาไลน์ จำกัด


เลขที่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-2192780 , 02-2143212
แฟกซ์ : 02-2192781

บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด


ลขที่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-6139758-9
แฟกซ์ : 02-2155747 
www.pharmaalliance.co.th

บริษัท บางกอก เมดิก้า จำกัด


เลขที่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม 6
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-6139758-9
แฟกซ์ : 02-2155747

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ฝ่ายแผนผลิตและบริการลูกค้า
โทรศัพท์ : 032-719-906 แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ somkit@bangkoklab.co.th