0


ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัทฯได้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จำนวนมากกว่า 100 รายการ

SYNOVAR UC40

1 บาท

KIOSTAT

1 บาท

KACHANA

1 บาท

GYNACAP

1 บาท

ZIGA CAP

1 บาท

TRANXIC

1 บาท

TRADOLGESIC

1 บาท

NOCID

1 บาท