บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

BANGKOK LAB AND COSMETIC PUBLIC COMPANY LIMITED
ติดต่อเรา

เลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 032-719900

 แฟกซ์ : 032-719917

Copyright ® 2021 Bangkok Lab and Cosmetic  Public Company Limited. All rights reserved