WELCOME TO BANGKOK LAB AND COSMETIC PUBLIC COMPANY LIMITED

“ เราคือ ผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพชั้นนำของประเทศ ”

   บริษัท บางกอกแล็ปแอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

         เรามีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ระบบคุณภาพที่มั่นคง พร้อมบุคลากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์สูง เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และมีคุณประโยชน์แก่ผู้บริโภค

หน้าที่ของเรา

สายการผลิต

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล   เพิ่มเติม  

 

ศูนย์วิจัย

งานวิจัยเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศและธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน การขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมมาตรฐานความรู้ โดยการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center)


เพิ่มเติม   


ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อการออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการควบคุมสภาวะภายในห้องแล็ปวิจัยยา เพื่อผลทดสอบการผลิตยาที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ


เพิ่มเติม   


ระบบมาตรฐานสากล

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตกว่า 30 ปี รับรองด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP, ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001 , ISO 22000 , ISO/IEC 17025 , TLS 8001 , คาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร 

และ Thailand Trust Mark  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน


ข่าวสาร BLC

ผลิตภัณฑ์ของเรา

บริษัทฯได้มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล จำนวนมากกว่า 100รายการ

ไม่พบสินค้า

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

BANGKOK LAB AND COSMETIC PUBLIC COMPANY LIMITED
ติดต่อเรา

เลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 032-719900

 แฟกซ์ : 032-719917

Copyright ® 2021 Bangkok Lab and Cosmetic  Public Company Limited. All rights reserved