สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
งานวิจัยเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศและธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน การขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมมาตรฐานความรู้ โดยการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์วิจัย BLC (BLC Research Center)...
ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อการออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการควบคุมสภาวะภายในห้องแล็ปวิจัยยา เพื่อผลทดสอบการผลิตยาที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ
บริจาคโลหิตประจำปี 2563
กรมการสรรพกำลังกลาโหมเยี่ยมชมโรงงาน
โรงพยาบาลอานันทมหิดลดูงาน
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
เกร็ดความรู้ เพื่อคุณค่าแห่งชีวิต
สร้างเสริมสุขภาพด้วย 9 อ.
     ปัจจุบันแนวคิดในเรืื่องการดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไป จากการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยมาเป็นการดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย เพราะค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นเป...
ข้อเข่าเสื่อม..โรคที่หลายๆ คนไม่พึงปรารถนา
     กร๊อบ.....แกร๊บ เป็นเสียงที่คุ้นหูสำหรับคนวัยใกล้ชราขึ้นไปที่จะต้องประสบพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะคุณผู้หญิง เสียงนี้บ่งบอกอาการของโรคข้อเข่าเ...
ความสำคัญของการจัดทำระบบ ISO 9001 : 2008 ในอุตสาหกรรมยา
ทำไม...หลังออกกำลังกายแล้วจึงรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ