สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ผู้จัดจำหน่าย
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด เป็นผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำ มีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่ได้รับมอบสิทธิ์อย่างเป็นทางการคือ
บริษัท บางกอกดรัก จำกัด
เลขที่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-6139758-9
แฟกซ์ : 02-2155747 www.bangkokdrug.com
Email : marketting@bangkokdrug.com
บริษัท บีรีช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 48 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-6139243-4, 02-6139993-4
แฟกซ์ : 02-6139751 www.berichthailand.com
Email : enquiry@berichthailand.com
บริษัท ฟาร์มาไลน์ จำกัด
เลขที่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-2192780 , 02-2143212
แฟกซ์ : 02-2192781
บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด
เลขที่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-6139758-9
แฟกซ์ : 02-2155747 www.pharmaalliance.co.th
บริษัท บางกอก เมดิก้า จำกัด
เลขที่ 874 ซอยอุรุพงษ์ 2 ถนนพระราม 6
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02-6139758-9
แฟกซ์ : 02-2155747
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการ
โทรศัพท์ : 032-719-906 แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ somkit@bangkoklab.co.th