สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
“นักคอมพิวเตอร์” Dynamics AX และ Software
รับจำนวน 2 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานการใช้โปรแกรม Dynamics AX , Software, LAN และ Server ทั่วไป จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th