สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
นักคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้โปรแกรมAX ได้)
รับจำนวน 1 อัตรา
28 มิถุนายน 2561
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้านระบบเครือข่ายและโปรแกรม AX จะได้พิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th