สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
นักบริหาร” ดูแลงานฝ่ายจัดส่ง
รับจำนวน 1 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานบริหารด้านโลจิสติก จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th