สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
นักบริหาร” ดูแลงานระบบคุณภาพต่าง ๆ
รับจำนวน 1 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานดูแลควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ GMP, ISO 9001, ISO 14001, มอก. 18001, ISO/IEC 17025, มรท. 8001, ISO 22000, ISO 50001 จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th