สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
“นักบริหาร” พัฒนาบุคลากร
รับจำนวน 1 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานฝึกอบรม และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th