สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
“นักวิทยาศาสตร์” ดูแลระบบน้ำ
รับจำนวน 1 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นไป สาขา สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ทำงานดูแลระบบน้ำ DI และ RO จะได้รับพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th