สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
พนักงาน (แม่บ้าน)
รับจำนวน 1 อัตรา
17 ตุลาคม 2561
  • จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านแม่บ้าน จะได้พิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th