สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
กราฟฟิคดีไซน์
รับจำนวน 1 อัตรา
17 ตุลาคม 2561
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • จบมีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จะได้พิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th