สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง/เขียนแบบก่อสร้าง
รับจำนวน 1 อัตรา
17 ตุลาคม 2561
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการคุมงานก่อสร้างหรือเขียนแบบจะได้พิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th