สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
“ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ”
รับจำนวน 1 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตรบัณฑิตขึ้นไป
  • ต้องมีใบอนุญาตซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมาประจำที่บริษัทฯ
  • ต้องมีประสบการณ์ทำงานประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th