สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
“เภสัชกร” ปฏิบัติงานด้านการผลิตยา
รับจำนวน 2 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับเภสัชศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
  • ต้องมีใบอนุญาตซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมาประจำที่บริษัทฯ
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านผลิตยาเม็ด/ยาน้ำ จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th