สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
นักบริหาร จัดซื้อต่างประเทศ
รับจำนวน 1 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาการจัดการโลจีสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อต่างประเทศ หรือ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ จะได้รับพิจารณาก่อน (ประจำที่กรุงเทพฯ)
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th