สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
“ พนักงาน”ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง
รับจำนวน 3 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านปรับปรุงต่อเติมอาคาร งานก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร และดูแลงานสวนต่างๆ จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th