สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
“วิศวกร” ฝ่ายซ่อมบำรุง
รับจำนวน 1 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบ งานต่อเติมอาคาร ไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงต่างๆ จะได้รับพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th