สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ช่างซ่อมบำรุง
รับจำนวน 1 อัตรา
28 มิถุนายน 2561
  • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขา ไฟฟ้าเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th