สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
รับจำนวน 2 อัตรา
22 สิงหาคม 2562
  • จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป สาขา เคมี , สาขาเคมีอินทรีย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ยาหรือด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาก่อน
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th