สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
พนักงานปฏิบัติการ
รับจำนวน จำนวนมาก อัตรา
28 มิถุนายน 2561
  • จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 ปวช หรือ กศน. ม.3, ม.6
  • รับผู้มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามพื้นฐานการศึกษา
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th