สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนการสมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 ปวช หรือ กศน. ม.3, ม.6
 • รับผู้มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามพื้นฐานการศึกษา
 • * = ข้อมูลที่ท่านต้องกรอกให้ครบถ้วน
  ตำแหน่งที่สมัคร :
  พนักงานปฏิบัติการ
  * ชื่อ
  * ไทย
  * อังกฤษ
  * นามสกุล
  * ไทย
  * อังกฤษ
  * เลขประจำตัวประชาชน
  * ระดับการศึกษาสูงสุด
  รายละเอียดการศึกษาสูงสุด
  * เบอร์โทรศัพท์
  * อีเมลล์
  ตำแหน่งที่สนใจอื่น
  * ส่งใบสมัคร (File Type: .pdf)
  ส่งประวัติส่วนตัว (File Type: .pdf, .doc)
  ส่งหลักฐานการศึกษา (File Type: .pdf, .jpg)
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (File Type: .png, .jpg)
  อายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th