สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครงาน
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันรวมทั้งเครื่องสำอางและ เวชภัณฑ์ใกล้เคียง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 14001, มอก. 18001 และ มรท. 8001 ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายอัตรา รายได้ตามความสามารถและประสบการณ์ ดังนี้
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. สามารถมาทำงานประจำที่ จังหวัดราชบุรีได้
3. กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ ผ่านการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 แล้ว
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษา (ตัวจริง) พร้อมสำเนา
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
(อายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่งกายสุภาพ)
5. สำเนาการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเป็นเพศชาย)
-
2
22 สิงหาคม 2562
-
จำนวนมาก
28 มิถุนายน 2561
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ : 032-719-900 ต่อ 107
แฟกซ์ : 032-719-917 หรือ ส่ง Email มาที่ hr@bangkoklab.co.th
ถ้าแนบไฟล์ transcript และรูปถ่ายไม่ได้ต้องทำอย่างไร?
ให้ท่านนำเอกสารดังกล่าว ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน
ถ้าต้องการแนบไฟล์จะแนบไฟล์ใน format ใดได้บ้าง และจำนวนกี่ file?
ต้องเป็น file ที่อยู่ในรูป pdf format เท่านั้น จำนวนหัวข้อละ 1 ไฟล์ แต่ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถแนบไฟล์ได้ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการคัดเลือกเพราะ สามารถนำมาให้ได้ในวันสัมภาษณ์
กรอกใบสมัครทาง Internet และ Submit แล้วไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ได้รับหรือเปล่า จะทำการตรวจสอบได้อย่างไร?
ถ้าการสมัครเสร็จสมบูรณ์จะมี emailจากบริษัทส่งกลับไปยืนยัน หากไม่ได้รับ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท บางกอกแล็ปฯ
ถ้าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้จะพิจารณาอย่างไร?
ให้ผู้สมัครทำการขึ้นทะเบียนไว้ก่อน เพื่อรออัตราที่ตรงกับคุณสมบัติของผู้สมัครในโอกาสหน้า
นอกเหนือจากการสมัครงานผ่านทาง website ของทาง บริษัทบางกอกแล็ปฯ แล้วสามารถสมัครผ่านทางช่องทางอื่นได้อีกหรือไม่?
ได้ โดยการกรอกใบสมัครที่แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ แต่การสมัครงานผ่านทาง Website เป็นช่องทางที่ดีที่สุด
ถ้าในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 สาขา ควรจะกรอกข้อมูลอย่างไร?
ควรเป็นข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด