สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 12 มีนาคม 2563 :
กรมการสรรพกำลังกลาโหมเยี่ยมชมโรงงาน
     ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 พ.อ.หญิง พรพิมล ร่มตาล ผู้อำนวยการ กองทรัพยากร กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้นำคณะข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย BLC