Register Log in
Posted Date : 14 February 2020 :
ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ เยี่ยมชมโรงงาน
     วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารของบริษัท ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยประธานกรรมการบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโมสร้อย และกรรมการบริหารและผู้จัดการ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัยบี แอล ซี