สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 14 มกราคม 2563 :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าเยี่ยมชม
     ในวันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 พล.ต.ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/ที่ปรึกษากองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และแพทย์ประจำบ้าน หน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต และส่วนห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด