สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 :
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดูงาน
     ในวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 คุณสมศักดิ์ เอี่ยมพินิจกุล Assistance ETH Sales Manager UPC บริษัท บางกอกดรัก จำกัด นำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย BLC