สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 28 กันยายน 2562 :
จัดทำแผนธุรกิจสู่ความยั่งยืน
     เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดโครงการ "จัดทำแผนธุรกิจสู่ความยั่งยืน" ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี