สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 16 กันยายน 2562 :
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
     ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562ให้กับพนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด