Register Log in
Posted Date : 28 August 2019 :
รับรางวัลความปลอดภัยในการทำงาน
     วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน เข้ารับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 ระดับประเทศ ระดับแพลทินัม ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ท่านวิวัฒน์ ตังหงส์ เป็นประธานในพิธี