สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 :
อบรมประจำปี2562
     บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดอบรมพนักงานประจำปี 2562 หัวข้อ “จิตสำนึกและความตระหนักด้านคุณภาพ “ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี