สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 20 พฤษภาคม 2562 :
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในระดับบังคับบัญชา
     บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการอบรม “ หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ( Effective Performance Appraisal) ในระดับบังคับบัญชา เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา ที่ผ่านมา