สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 :
จังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE
      นางปรียาภรณ์ โชคนำธัมนุกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้นำชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด พร้อมและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำกลับไปพัฒนาชมรมฯ ของจังหวัดชัยนาทต่อไป โดยมีคุณสมพร ผ่องศิริ ผู้จัดการส่วนการจัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ