สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 :
แรงงานราชบุรีเยี่ยมชมผลการดำเนินงานto be number one
     นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี ได้นำสถานประกอบการและแกนนำอาสาสมัครแรงงานของจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนำเครือข่ายเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยมีนายราเชนทร์ สิทธิแสง รองผู้อำนวยการโรงงาน และคณะกรรมการชมรมฯ ให้การต้อนรับ