Register Log in
Posted Date : 31 January 2019 :
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมคนไทยปลอดบุหรี่
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณี ประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานประการฯ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมคนไทยปลอดบุหรี่ นำคณะอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชมผลงานด้านการควบคุมยาสูบในสถานประกอบการ และเพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่ โดยมีภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงานให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธ 30 มกราคม 2562