สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 25 มกราคม 2562 :
ทิพย์เกสรศึกษาดูงาน
     ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่จากวิสาหกิจชุมชนทิพย์เกสร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าศึกษาดูงาน ในส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ สวนสมุนไพร และร้านไททรรศน์ ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด