สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 8 มกราคม 2562 :
กีฬาสี BLC สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
     พิธีเปิดและขบวนรณรงค์ การแข่งขันกีฬาสี BLC สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ให้มีจิตสำนึกในห้วข้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม การต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น และได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อสร้างความรักสามัคคีและเล็งเห็นความสำคัญของกีฬา โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 -26 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด