สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 8 มกราคม 2562 :
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 256
     วันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดย นางสาวสมพร ผ่องศิริ รับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี