สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 :
เลือกตั้ง 2561
     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้นโดยมีผู้บริหารและพนักงานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกัน