สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 :
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561
     ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกคน โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด